На сьогодні відділення є найпотужнішим акушерським стаціонаром в області. Протягом року приймається більше 2000 пологів або п’ята частина від усіх пологів в області. Створення у відділенні у 2000 році анестезіологічної групи дозволило значно поліпшити якість екстреної допомоги вагітним, забезпечити повноцінну роботу палати інтенсивної терапії, запровадити реґіонарні методи знеболювання у пологах.

 

В 1979 році с введенням в експлуатацію нового акушерсько-гінекологічного корпусу, який був побудований на кошти Всесоюзного суботника, за ініциативою д.м.н. Героя Соціалістичної Праці Сафроненко Г.Д. в обласній лікарні було створено акушерське відділення на 80 ліжок (завідувач відділенням Березняк О.М.)

Метою відділення було надання спеціалізованої допомоги жінкам з тяжкою акушерською та екстагенітальною патологією. 

Наявність акушерського відділення в багатопрофильній лікарні дозволило значно поліпшити допомогу пацієткам із захворюваннями внутрішніх органів.

Лікарями відділення в різні роки працювали: Вдовиченко Ю.П.( в даний час - д.м.н. професор, член-кореспондент АМН України ), Герман Ю.В.(в даний час заступник головного лікаря по акушерству та гінекології), Качан С.А. (в даний час завідувач акушерсько-гінекологічною службою лікарні Дніпровського району ім. О.С. Лучанського). В 1994 році для поліпшення управління стаціонарним відділенням на 80 ліжок,  проведено разділення його на відділення допологової підготовки  (зав. відділенням Качан С.А., з 1996 року Дранков А.М., з 2004 року і по теперішній час Заболотня Ж.А.) та акушерське відділення, завідувачем якого залишився Березняк О.М.

З 1 червня 2000 року у відділенні створена анестезіологічна группа  (лікарі Смирнов Д.В., Байша М.В., Данченко А.Е. и др.), що дозволило поліпшити надання екстреної допомоги, створити повноцінну палату інтенсивної терапії та впровадити регіонарні методи знеболення в пологах.

Організатором неонатологічної допомоги у відділенні була Фотіаді Л.Г. Лікарі неонатологи: Орловська І.В., Хадускина Н.В., Карабелеш С.В., Сидорко С.П., Дзюмак П.В., Голованова Т.С.

З 2011 року у відділенні працює дитячий реаніматолог Маук-Шевченко І.В.

Колектив відділення

  

Відділення очолює досвідчений лікар Березняк О.М. У відділенні працюють висококваліфіковані лікарі Буток М.А., Бараніч А.Г., Левківська О.М., Юрик С.С.

Відділення має найсучасніше діагностичне та лікувальне обладнання. Активно запроваджуються  сучасні перинатальні технології: першими в області було відкрито підрозділ з сімейних пологів, партнерські пологи складають більше 70%. 

Активно пропагується вільний вибір позиції у пологах, мінімізовано акушерську агресію та кількість медикаментів у пологах. У відділенні функціонує палата інтенсивної терапії для новонароджених.

 

У відділенні виконуються заходи програм «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні» та "Здоров’я матері та дитини". Відповідно до цих програм доведено до 100% сумісне перебування матері та її новонародженої дитини, суттєво підвищити задоволеність пологами у жінок та їх рідних. Грудне вигодовування, яке вимагається доказовою медициною, дозволило знизити частоту гнійно-септичних ускладнень у новонароджених, 

Плідну працю фахівців відділення було відзначено у 2008 році  почесним званням «Лікарня  доброзичлива до дитини».

У 2012 році комісією МОЗ України відділення вибрано базою для створення обласного перинатального центру, що відкриває нові можливості та перспективи для розвитку акушерської служби в області.

 

Теги: