Відділення було засновано в 2006 році (завідуючий – Арбузов І.В.). 

Діяльність відділення здійснюється у трьох основних напрямках – традиційна відкрита хірургія судин, інтервенційна радіологія, кардіохірургія.  

Від моменту створення діяльність відділення була направлена на виконання традиційних відкритих операцій на черевній аорті, сонних артерій, артеріях кінцівок та традиційне лікування варикозної хвороби (венектомія). 

В 2007 році на базі відділення було створено центр інтервенційної радіології (керівник Боляновський І.І.). та впроваджене ряд мініінвазивних діагностичних (артеріографія) та лікувальних методик (ангіопластика та стентування коронарних і периферичних артерій, постановка кава-фільтрів, емболізація маточних артерій та інше). 

В 2008 році для відділення був придбаний апарат штучного кровообігу, що дозволило поступово впровадити в діяльність відділення операції на відкритому серці (аорто-коронарне шунтування та інші). З 2010 р. завідуючий відділенням – Спірін ЮС.   

Сьогодення відділення направлено на подальший розвиток операцій на серці з використанням штучного кровообігу та на впровадження мініінвазивних методів хірургічного лікування різноманітних захворювань артерій, аорти та вен. 

Відділення розраховано на 15 ліжок (усі палати двомісні, мають сучасний ремонт та при необхідності комплектуються повним спектром апаратури для здійснення контролю за роботою практично усіх систем організму). На базі відділення щорічно виконується приблизно 1000 оперативних втручань з мінімальними показниками летальності (0.78%) та розвитком ускладнень     (2.2 %)

Тільки 5 центрів в нашій країні виконують весь спектр операцій на магістральних судинах (Київ, Львів, Запоріжжя, Донецьк та Херсон). Причина – відсутність підготовлених спеціалістів, системи їх підготовки та необхідного оснащення. Тому на Україні число інфарктів, інсультів та ампутацій в кілька разів перевищує допустиму величину, а літальність від цих захворювань – в десятки разів.

Віділення сердцево-судинної хірургії Херсонської обласної клінічної лікарні одне з кращих на Україні. Воно має найкращі результати з хірургії аневризм аорти, найбільший досвід в хірургії гілок дуги аорти та високих оклюзій черевної аорти. Також відділення має найбільший на Україні досвід реконструктивних операцій в системі нижньої та верхньої порожнистих вен і є лідером у використанні телехірургії в практиці судинної хірургії.

Лікарі відділення

Спірін Юрій Сергійович – завідуючий відділенням, к.мед.н., вища категорія,  067-9077496

Арбузов Володимир Ігорович – лікар кардіохірург, к.мед.н., перша категорія
099-9727436

Івашко Руслан Васильович - лікар судинний хірург, вища категорія 
0509652457

Боляновський Ігор Ігорович – керівник центру інтервенційної радіології, друга категорія
0507461030

Безрукова Катерина Миколаївна -  лікар судинний хірург, друга категорія 
050-8285686

Старша сестра відділення – Радиневич  Ольга Васильовна
(0552-496998)


Основні напрямки діяльності:


Обсяги лікувально - діагностичних робіт, які виконуються у відділенні:

Хірургія аневризм аорти

 • Аорто-каротидне протезування біфуркаційним експлантатом - 7 операцій.

  

 • Аорто-каротидне протезування - 13 операцій.

  

 • Протезування лівої підключичної артерії або реплантація її в загальну сонну артерію - 9 операцій.

  

 • Ендартеректомія з внутрішньої сонної артерії - 83 операції.

  

 

**********

Хірургічне лікування аневризм аорти – одна з найскладніших проблем ангіохірургії. В період с 1996 по 2006 рік прооперовано 176 хворих з аневризмою аорти різноманітної локалізації. У відділенні найнижча по Україні летальність.

**********

Аневризма аорти

 

Вигляд після резекції та встановлення протезу

 

Закриття протезу залишками аневризми

 

 • За 10 років виконано 314 операцій з аорто-стегнового протезування.

 • Реконструкція ниркової артерії - 10 операцій.
 • Балонна дилятація стеноза ниркової артерії с наступним стентуванням.

Хірургія вісцеральних артерій шляхом балонної дилятації • За 10 років виконано 424 реконструктивних операції на стегнових та підколінних артеріях. Для реконструкції використовується аутовена. • За 10 років виконано 34 операції - 11 операцій на системі верхньої порожнистої вени та 23 операції на системі нижньої порожнистої вени.
 • Виконано 5 операцій з раку нирки, ускладненого тромбозом НПВ до правого передсердя. • За 10 років виконано 2730 операцій без жодного рецидиву, тому що операції направлені на усунення причини хвороби. Для людей молодого віку виконуються косметичні операції.


 

 • коарктації аорти
 • мітральні коміссуротомії
 • протезування мітрального клапану
 • протезування аортального клапану
 • хірургічне лікування інфекційного ендокардиту
 • аорто-коронарне шунтування 
 • видалення міксом серця
 • невідкладні операції на серці при гострому інфаркті міокард
 • комбіновані операції при вадах клапанів серця та аорто-коронарне шунтування • Коронарографічні дослідження при ішемічній хворобі сердця, відновлення кровотоку при ПМК, відновлення кровотоку ниркових артерій, вісцеральних гілок черевної аорти, артерій нижніх кінцівок при хромоті, емболізація маточних та ниркових артерій.

Відеорепортаж з Боляновським І.І., керівником Центру інтервенціонної радіології, можна подивитись за цим посиланням.

Навчання та впровадження новітніх технологій.

-       Лікарі відділення постійно проходять стажирування на робочих містах в ведучих клініках України (інститут серцево-судинної хірургії, інститут серця, інститут хірургії та трансплантології), Европи, США та інших. На базі відділеня постійне впроваджуються сучасні підходи до лікування захворювань серця, тромботичних уражень вен кінцівок, вдосконалюються оперативні техніки відновлення уражених судин головного мозку та кінцівок.

 

Додаткова інформація про відділення у відеоматеріалах.

 

Теги: