Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в Twitter

телефони лікарні та обласної консультативної поліклініки

Телефон для довідок

(0552) 42-21-25

Реєстратура поліклініки

(0552) 49-92-43

Mobile menu

Кардіохірургія – один з найдінамічно розвивающихся напрямків сучасної медицини. Завдяки новітнім технологіям стало можливо без шкоди для здоров’я людини на деякий час зупинити серце та зробити хірургічну корекцію того чт іншого захворювання. Довгий час подібні найскладніші операції виконувались тільки в провідних наукових медичних установах України. Однак завдяки титанічним зусиллям цілого колективу Херсонської обласної клінічної лікарні протягом п’яти років вдалося придбати необхідне медичне обладнання та підготувати цілий штат медичних працівників, які почали виконувати ці найскладніші операції в умовах лікарні. Це зробило кардіохірургію більш доступною та комфортною для мешканців Херсона та області, а поступове та клопітливе навчання лікарів, медичних сестер та молодшого персоналу зробило цю хірургію безпечною та якісною.  

На сучасному європейському рівні сьогодні на базі відділення серцево-судинної хірургії ХОКЛ виконується цілий спектр операцій на серці – протезування мітрального та аортального клапану при їх набутих вадах, операції при ішемічної хворобі серця – аорто-коронарне шунтування. 

Детальніше: Кардіохірургія європейського рівня в Херсоні!

Раптові втрати свідомості-одна з найважливіших проблем клінічної медицини, так як вони можуть бути проявами  різної  мозкової та соматичної патології (патології внутрішніх органів). Одним із  частих варіантів пароксизмальних порушень свідомості є синкопальні стани, які представляють собою приступ короткочасної втрати свідомості і порушення постурального тонусу (різка втрата м’язового тонусу і ,як правило , падіння) з розладами серцево судинної і дихальної діяльності і мають різні патогенетичні механізми.

Детальніше: Синкопальні стани

Эндометриоз и беременность это тема, о которой необходимо рассказать, так как само заболевание является достаточно часто встречаемым у женщин репродуктивного возраста, но в то- же время, его влияние на беременность изучено не достаточно. 

Детальніше: Эндометриоз и беременность

Задержка внутриутробного развития плода (ЗВРП) - это отставание размеров плода от нормальных для данного срока беременности.

Детальніше: Задержка внутриутробного развития плода

Болезни системы кровообращения являются ведущими причинами смерти и инвалидности в нашей стране. В последние годы отмечается неуклонный рост числа заболевших молодого возраста. Много усилий врачей в настоящее время направлено не только на лечение болезней сердца, но и на их профилактику. Для успешной борьбы необходимо хорошо знать все факторы риска  сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые условно можно разделить на устранимые и не устранимые.

Детальніше: Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

     Хромосомные аномалии - наследственные заболевания, обусловленные изменением числа или структуры хромосом. Наиболее часто из них встречается трисомия 21-й хромосомы - синдром Дауна. Это врожденное заболевание диагностируется у 1 из 700 младенцев. Такие дети отстают в умственном развитии, имеют специфические внешние признаки, характерные черты лица и подвержены системным заболеваниям больше, нежели здоровые дети. Второй по распространенности аномалией является трисомия 13-й и 18-й хромосом – эти отклонения намного серьезней синдрома Дауна, и очень часто такие дети не выживают. Дети, рожденные с трисомией 13 – синдром Патау и трисомией 18 - синдром Эдвардса страдают серьезными физическими и умственными отклонениями. Каждый ребенок имеет выраженный внешний дефект развития, и живут они не больше года. Встречаются также аномалии половых хромосом – синдром Тернера, трисомия по Х-хромосоме, синдром Клайнфельтера и дисомия по У-хромосоме. Всего изучено и описано более 300 хромосомных синдромов.

Детальніше: Хромосомные аномалии плода

Контрацепция - это не только защита от нежелательной беременности. Это - сохранение здоровья и путь к рождению здорового ребенка тогда, когда вы этого захотите. 

Детальніше: Современные методы контрацепции

Как врачу-генетику мне приходится работать с пациентками, у которых при беременности выявлен врожденный порок развития у плода. После первого вопроса: "Что случилось у моего ребенка?" тут же следует второй: "Почему это получилось?"  

Детальніше: Почему возникают врожденные пороки развития и как их предотвратить