Діяльність закладу у 2017 році була спрямована на виконання наступних завдань, затверджених рішенням підсумкової медичної ради лікарні від 27.02.2017р. № 2.

 

 

Визначити пріоритетним завданням  - підтвердження лікарнею вищої акредитаційної категорії:

 

1.Структура лікарні та кадри.

 

Херсонська обласна клінічна лікарня один із старіших закладів охорони здоров’я України. В 2017 році лікарні виповнилося 198 років. У складі лікарні 19 стаціонарних відділень, 11 з них - відділення хірургічного профілю. У лікарні розгорнуто 565 ліжок, з яких 335 (або 59.3%) - ліжка хірургічного профілю. В обласній консультативній поліклініці (на 375 відвідувань на добу) ведеться прийом за 24 лікарняними спеціальностями. Параклінічні служби лікарні представленні Центром діагностики, лабораторією, патологоанатомічним відділенням та іншими діагностичними підрозділами.

Здійснюється постійна робота щодо зміцнення кадрового потенціалу лікарні, підвищення кваліфікації співробітників.

Станом на 01.01.2018 року у закладі працює 1121 медпрацівників, з них - 223 лікарів, 427 середнього, 277 молодших медпрацівників та 194 іншого персоналу. На початок 2017 року у закладі працювало 216 лікарів, 432 - середнього медперсоналу, що свідчить про стабільну кадрову ситуацію у закладі.

Питома вага лікарів, які мають кваліфікаційну категорію, дорівнює 88%. У середнього медперсоналу цей показник - 84%.

 

 

В таблиці приведено дані атестованості медперсоналу в розрізі кваліфікаційних категорій.

 

 

Працює на

01.01.2018р.

(осіб)

Із них атесто­вано

У тому числі:

на вишу категорію

%

на І категорію

%

на II категорію

%

Лікарі

(без

інтернів)

223

196

128

65,3

49

25

19

9,7

Медичні

сестри

426

359

224

62,4

74

20,6

61

17

 

 

Вищу атестаційну категорію мають 128 лікарів – 65,35% від загальної кількості проатестованих лікарів, для середнього медперсоналу цей показник дорівнює 62,4%. Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації медичного персоналу. План підвищення кваліфікації лікарів (ПАЦ, ТУ, спеціалізація, курси стажування та інформації) виконано на 134%. План атестації лікарів виконано на 102%. План підвищення кваліфікації середніх медпрацівників виконано на 108% план атестації виконано на 115 %.

 

2.Показники роботи ліжкового фонду та доведених планових завдань.

За підсумками 2017 року план роботи ліжка у лікарні виконано на 109,74% (у 2016 році 109,15%). Не виконало план роботи ліжка гастроентерологічне відділення (98,38%), отоларингологічне відділення (92,50%).

Із стаціонарних відділень лікарні вибуло на 240 хворих більше, ніж у 2016 році (23430 хворих проти 23190 у 2016 році).

Якість лікування хворих висока: з одужанням виписано 39,8% хворих (39,1% у 2016 році), з поліпшенням – 59,2% (у 2016 році – 59,4%). Померло 147 хворих (проти 139 у 2016 році).

Незначно зменшилась тривалість середнього перебування хворого до 8,86 днів (8.93 днів у 2016 році), при затвердженому нормативі 9,0 днів. Показник є кращим порівняно із середньоукраїнським показником тривалості лікування для обласних лікарень (10,03 днів у 2016 році).

Досягнуто стабільного показника летальності (0,63% проти 0,60% у 2016 році). Показник лікарні майже удвічі краще середньоукраїнського показника (1,07% у 2016 році).

У 2017 році у лікарні виконано 14855 операції, що на 1,6% більше порівняно з 2016 роком (14624 операцій). Питома вага операцій, зроблених у лікарні складає  23,7% від загальної кількості операцій, зроблених в ЛПЗ  області, в т.ч. сільським жителям  відповідно – 25,6%.

У 2017 році показник хірургічної активності в лікарні зменшився на 1,3% і склав 77,0% (78,30% у 2016 році).

Порівняно з 2016 роком збільшилася хірургічна активність у відділеннях:

-  пологовому: 53,57% проти 49,26% у 2016 році (+4,31%)

-  отоларингологічному: 64,88% проти 62,19% ( +2,69%)

-           опіковому: 79,37 % проти 77,34% (+ 2,03%)

-           судинної хірургії:  96,50% проти 96,21 %(+ 0,21%).

-           стоматологічному: 92,77% проти 92,61% (+0,16%)

                        Завдяки постійній роботі по впровадженню новітніх технологій в діяльність закладу, було досягнуто зростання питомої ваги високотехнологічних операцій в лікарні до 42,1 % (в 2016 році – 40,6%), що дозволяє скоротити тривалість перебування хворого в стаціонарі та зменшити показники післяопераційних ускладнень та післяопераційної летальності.

Відбулося збільшення показника післяопераційної летальності, який склав 0,58% проти 0,36% у 2016 році (середньоукраїнський показник 0,73% у 2016 році).

Збільшення післяопераційної летальності відбулося у відділеннях:

Зменшилася післяопераційна летальність у стоматологічному відділенні                     (0,16% проти 0,26% у 2016, середньоукраїнський показник 0,10%).

Як позитив у роботі усіх відділень закладу та виконання заходів державних та регіональних програм, слід відзначити практично 100% обстеження хворих на туберкульоз, сифіліс та онкозахворювання статевих органів у жінок.

3.Надання медичної допомоги мешканцям районів області.

Збережено пріоритетність надання медичної допомоги мешканцям районів області, їх питома вага у структурі пролікованих хворих склала 64.18% проти 64,01% у 2016 році.

У ряді відділень цей показник значно більше: ендокринологічне - 83.53%, ревмокардіологічне – 76.88%, гастроентерологічне – 75.28%, отоларингологічне - 70.98%, неврологічне – 64.34%, урологічне - 72.52%, офтальмологічне – 73.26%, гінекологічне – 67.97%, пульмонологічне – 67.25%, акушерське – 68.45%.

Вже стала традиційною планово-консультативна допомога, яка здійснюється фахівцями лікарні. Виїздами консультативних бригад висококваліфікованих фахівців усіх спеціальностей лікарні охоплено усі райони області. У 2017 році фахівцями обласної клінічної лікарні було виконано 384 планові консультативні виїзди (у 2016 році - 529 виїздів). У 2017 році було проконсультовано на 25,5% або на 2916 пацієнтів менше (8540 пацієнтів проти 11456 у 2016 році).

Здійснюються не лише консультації, але і обстеження пацієнтів. У 2017 році на 82.1% зменшилася кількість УЗД досліджень, виконаних фахівцями на виїзді (205 досліджень проти 1146 у 2016 році). На 73.7% зменшилася кількість досліджень, виконаних лікарями УЗД Центру діагностики (125 дослідження проти 476 у 2016 році). Лікарями-ендоскопістами не виконано жодного дослідження у 2017 році (у 2016 році – 277 досліджень).

У 2017 році фахівцями обласної клінічної лікарні під час планової виїзної консультативної роботи було проконсультовано 4546 сільських мешканця проти 6496 у 2016 році (зменшення на 1950 хворих або на 30.0%), що обумовлено в основному зниженням загальної кількості виїздів.

Питома вага проконсультованих сільських мешканців від загальної кількості склала 53,2% проти 56,7% в 2016 році.

Зниження показників виїзної роботи обумовлено рядом причин, але не вплинуло на якість надання медичної допомоги жителям районів області.

 

4.Впровадження нових технологій в практику закладу.

 

У 2017 році у лікарні проведено ретельну роботу щодо впровадження нових технологій в практику закладу. Було впроваджено 18 нових лікувально- діагностичних методик із запланованих 22.

Так зокрема, у відділенні серцево-судинної хірургії продовжується поступове впровадження операцій з штучним кровообігом. У  2017 році виконано 77 операцій із ШК - АКШ, протезування клапанів серця, операції при набутих вадах серця. Впроваджено операція АКШ на фібриляції за методикою КНЦС.

Після придбання нового ангіографу у короткий термін повністю відновлено роботу центру інтервенційної радіології - виконується повний спектр оперативних втручань на артеріях – ангіографія (55), балонна ангіопластика (18), стентування артерій (6), емболізація маткових судин при фіброміомах (42) та інші. Продовжується впровадження лазерних венектомій під контролем УЗД без операції Троянова.

Активно відновлено операції РПХГ з папілосфінктеротомією.

Продовжується розвиток мініінвазивної лапароскопічної хірургії. У хірургічному відділенні методом лапароскопії виконано 430 операцій. Використовуються методики лапароскопічних екстирпацій прямої кишки, лапароскопічних тотальних колопроктектомій, лапароскопічні і відкриті методики лікування ожиріння). Освоєно виконання панкреато-дуоденальних резекцій, оперативні втручання на печінці: лівостороння гемігепатектомія та сегментектомія. Протягом року впровадження ВАК-системи у лікуванні хворих; застосування сучасних енергетичних систем в проктологічних операціях.

В урологічному відділенні успішно налагоджена робота з системою Бард-магнум для біопсії простати, що дозволило  провести всі дослідження найсучаснішою апаратурою. Налагоджена робота з проведенням перкутанної літотрипсії.

 У відділенні ортопедії-травматології впроваджено у практику хірургічне втручання при діафізарних переломах трубчатих кісток у людей похилого віку; блокуюча система при двосуглобовому артродезі ступні.

У практичній діяльності нейрохірургічного відділення запроваджено                          4 нових технологій: електростимуляція периферичних нервів та стовбурів плечового сплетіння; емболізація аневризм судин головного мозку тримірними мікроспіралями; УЗ-діагностика ушкоджень периферичних нервів; УЗ-діагностика компресійно-ішемічних нейропатій периферичних нервів;

У стоматологічному відділенні впроваджено в практику модифікований преаурикулярний доступ при високих переломах суглобової голівки нижньої щелепи, використання збагаченої тромбоцитарної маси при  кістковопластичних оперативних втручаннях.

В опіковому відділенні придбаний вакуумний відсос «НЕАС NP32S» за рахунок чого впроваджено методику вакуум терапію трофічних виразок та гнійних ран, що дозволило скоротити термін лікування на 6-8 днів для 32 хворих, впроваджено гідрогелеві ранові покриття у лікуванні опікових ран.

В акушерському відділенні запроваджено методику народження плода в цілому плідному міхурі при операції кесарського розтину та модифіковану методику кесарського розтину за Старком у виконанні двох хірургів. Також в палаті новонароджених використовується апарат ШВЛ Lеопі-2 в режимі NСРАР.

В роботі гінекологічного відділення у 2017 році продовжується впровадження лікування безпліддя шляхом ендохірургічної стимуляції овуляції при синдромі Ш.Левенталя біполярним током, та ниткову пластику при недостатності м’язів промежини. Широко використовується методика емболізації маткових артерій за допомогою ангіографа (виконано 42 операцій).

 

В офтальмологічному відділені впроваджено методика імплантації ІОЛ нового покоління Pan Optix для корекції пресбіопії.

У відділенні анестезіології за звітний період впроваджено  неінвазивну ШВЛ та рекрутінговий прийом при інвазивній ШВЛ.

 

Впровадження сучасних лікувально-діагностичних технологій в практичну діяльність по іншим структурним підрозділам ХОКЛ за 2017 рік

 

№ п/п

Відділення

Втілення новітніх технологій

1.

Пульмонологічне

Інгаляційне примінення гіалуронової кислоти в комплексному лікуванні хворих з гнійними захворюваннями легень.

2.

УЗД ЦД

Ультразвукове дослідження паращитовидних залоз.

3.

Рентгендіагностичне

Спосіб диф. діагностики компресійних, метастатичних і остеопаротичних переломів тіл хребців.

4.

МСКТ дослідження кишківника з використанням нового метода контрастування.

5.

Гастроентерологічне

  Добова рН – імпедансометрія.

 

 

5.Робота обласної консультативної поліклініки та діагностичних підрозділів.

До фахівців обласної консультативної поліклініки було здійснено 175194 відвідування (на рівні 2016р. – 175185). Із загальної кількості відвідувань поліклініки - 67.1% - відвідування мешканців районів області, у т.ч. - 40.4% - це сільські мешканці (у 2016 році 67,9 % та 40.3% відповідно).

Діяльність відділення УЗД обласної консультативної поліклініки:

Кількість виконаних УЗД у відділенні зменшилася на 7,0 % або на 7402 досліджень (97857 дослідження проти 105259 у 2016 році).

Показники роботи відділення:

-           кількість обстежень на 1 діючий апарат -13979.6

-           кількість обстежень на 1 посаду лікаря – 19571.4

Діяльність ендоскопічного відділення.

Кількість ендоскопічних досліджень виконаних у 2017 році, зменшилася на 31.2% (9045 досліджень проти 13153 у 2016 році).

Кількість досліджень:

- на 1 діючий апарат - 1809.0

- на 1 займану посаду – 3015.0

Діяльність відділення функціональної діагностики.

Кількість виконаних досліджень залишається на рівні 2016р. (38878 досліджень проти 38855 у 2016 році).

Показник охоплення обстеженням амбулаторних хворих склав 17.4 на 100 відвідувань у поліклініці.

Діяльність рентгендіагностичного відділення.

Кількість виконаних рентгенологічних досліджень зменшилася на 1,9% (47075 дослідження проти 47987 у 2016 році).

-           Кількість досліджень на 1 діючий апарат – 3362.5 проти 3427.6 у 2016 році

-           Кількість досліджень на 1 зайняту посаду – 5538.2 проти 8724.9 у 2016 році.

У 2017 році в обласному центрі нефрології, гемодіалізу та перитонеального діалізу (з філією в Каховській центральній районній лікарні) отримувало лікування 118 пацієнтів, 16 пацієнтів на перитонеальному діалізі                        ( у 2016р. – 111 пацієнтів;  на перитонеальному діалізі – 25 пацієнтів).

У центрі функціонує 11 сучасних діалізних машин італійських фірм- виробників (1 апарат у 2016 році фірмою «Лізаформмедікал» було надано безкоштовно для центру), 6 апаратів функціонує у Каховській філії центру.

За підсумками 2017 року у Центрі виконано 16841 діалізів (15657 у 2016році), перитонеальних діалізів -27546 (у 2016 - 29435). Число діалізів на 1 апарат склало 802.0, що перевищує середньоукраїнський показник 2016 року, який становить 675.4, число діалізів на 1 хворого склало 142.7, що також більше середньоукраїнського показника (124.0).

Діяльність клініко-діагностичної лабораторії.

Проведено реорганізацію ургентного відділу лабораторії, що дало змогу надавати обслуговування відділень лікарні цілодобово. Кількість виконаних досліджень збільшилася на 2.5% (891089 проти 868399 в 2016 році).

Здійснено технічне переоснащення лабораторії сучасним високоякісним автоматичним устаткуванням. Для лабораторії придбано автоматичний гематологічний аналізатор, два аналізатора сечі, бінокулярний мікроскоп.

Діяльність Центру моніторингу хірургічної патології щитовидної залози та наднирників.

Кількість виконаних у Центрі ультразвукових досліджень збільшилася на 2.2% (13770 досліджень проти 13464 у 2016 році).

Кількість виявлених злоякісних новоутворень щитовидної залози примірно однакова: 107 випадки у 2017році та 105 випадків у 2016 році, а кількість виявлених вузлових зобів - зменшилася на 21.3% (774 випадки проти 984 у 2016 році).

 

 

Діяльність обласного Центру планування сім’ї

Кількість відвідувань до Центру у 2017 році зменшилася на 3.1% та склала 34878 відвідувань проти 36006 у 2016 році. Із загальної кількості відвідувань 21207 особи або 60,8 % - це мешканці області (показник знаходиться на рівні минулого року – 61,0% у 2016р.).

Кількість хворих, пролікованих у денному стаціонарі Центру, залишилися практично без змін (377 хворих проти 3724 у 2016 році). Кількість виконаних біопсій (370) та застосувань радіохвильової хірургії (546) збільшилася відповідно на 3.2% (358 біопсій у 2016році) та 2.6% (532 радіохвильової хірургії у 2016р.).

6.Медична допомога пільговим категоріям населення.

 

У всіх структурних підрозділах лікарні надається медична допомога пільговим категоріям населення.

 

Структура надання медичної допомоги пільговим категоріям населення

 

Вид

допомоги

Учасники

та

ліквідатори

аварії на ЧАЕС

УВВВ

ІВВВ

УБД,

призовники

Стаціонарно

133

120

78

142

Амбулаторно

756

2410

678

899

 

 

7.Запорукою ефективного використання ліжкового фонду, безпеки пацієнтів, іміджу лікарні є безумовне забезпечення якості лікувально-діагностичного процесу. У лікарні запроваджено систему дієвого контролю за цим напрямком. У лікарні затверджено локальні протоколи медичної допомоги за усіма основними нозологіями. Забезпечено постійну діяльність комісії з контролю діагностично-лікувальної роботи стаціонарних відділень.

Лікарня приймає активну участь у Всеукраїнському проекті «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», який запроваджено Асоціацією «Служба Організації Інфекційного Контролю». Проект орієнтований на створення комфортних та безпечних умов для пацієнтів під час їх перебування у медичному закладі, піднесення системи гігієни усіх медичних закладів на європейський рівень.

На сьогодні всі стаціонарні підрозділи Херсонської обласної клінічної лікарні отримали сертифікат «Лікарня - безпечна для пацієнтів».

 

Розширена ініціатива Unicef "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні впроваджується вже близько 10 років. До 2018 року включно пологовим відділенням лікарні втретє підтверджено свій статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».

 

8.Звернення громадян.

 

У лікарні забезпечено ефективну роботу приймальної громадян з метою поліпшення реалізації конституційного права громадян на звернення. В адміністративному корпусі розміщено графік прийому громадян керівним складом лікарні. У 2075 році на адресу лікарні надійшло 134 звернення громадян, що на 17.9% більше, порівняно з 2016 роком (110 звернень). Переважна кількість звернень стосувалася надання допомоги у пільговому лікуванні та обстеженні в умовах лікарні (50% звернень проти 47,3%).

У 2017 році абсолютна кількість скарг за фактом наданої у лікарні допомоги збільшилася на 3 порівняно з минулим роком (12 проти 9). При розгляді скарг виявлено 2 факти неякісно наданої у структурних підрозділах лікарні медичної допомоги.

Адміністрацією лікарні вжито усіх заходів щодо позитивного вирішення проблемних питань, порушених у зверненнях.

Приємним фактом у 2017 році стали 10 подяк колективам                             відділень: ортопедо-травматологічного, ревмокардіологічного, приймального, лабораторного, гінекологічного, хірургічного, ВПВ, кабінету МРТ та колективу лікарні у цілому.

 

Структура звернень громадян, які надійшли на розгляд до Херсонської обласної клінічної лікарні у 2015-2017 рр.

з/п

Надійшло

звернень

2015 рік

2016 рік

2017 рік

кількість

%

кількість

%

кількість

%

1.

На ім'я головного лікаря

11

12,1

19

17,3

28

20,9

2.

Начальнику ДОЗ

18

19,7

13

11,8

18

13,4

3.

Обласній         держадміністрації

22

24,2

22

20,0

19

14,2

4.

МОЗ України

4

4,4

10

9,1

7

5,2

5.

Адміністрації Президента

України

3

3,3

3

2,7

4

3,0

6.

Кабмін «Гаряча лінія»

25

27,5

39

35,5

40

29,9

7.

Іншім відомствам

8

8,8

4

3,6

18

13,4

     Всього звернень

91

100

110

100

134

100

• з них прохання щодо                   лікування

37

40,7

43

39,1

50

37,3

• з них скарги

9

9,9

9

8,2

12

8,9

в т. ч. підтверджені скарги

0

0

1

11,1

2

16,7

 

 

9.Участь лікарні у громадській, навчальній та просвітницькій діяльності.

 

Фахівцями лікарні у поточному році організовано і проведено заходи:

 1. 03.02.17р. - відеоконференція «Онлайн» для головних медичних сестер області: «Локальні протоколи у роботі головної медичної сестри».
 2. 14.02.17р. – вебінар «Листи непрацездатності у ЛПЗ».
 3. 16.02.17р. – прес-конференція за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID у партнерстві з громадською організацією «Херсонський обласний центр «Успішна жінка» за участю лікарів ХОКЛ «Чи гарантуватиме держава  українцям безпечне материнство та дитинство у найближчі 5 років».
 4. 05.04.17р. МОЗ – конференція науково-практична професор Поворознюк «Дефіцит та недостатність вітаміну «Д» у клінічній практиці.
 5. 21.04.17р. Наукова конференція обласна «Медикаментозна алергія та анафілаксія» за участю професора Кайдашева І. м. Полтава.
 6. 16.05.17р. нарада-семінар «Ефективність впровадження клінічних настанов та протоколів надання медичної допомоги в практику лікаря внутрішньої медицини» за участю головного спеціаліста МОЗ України професора                        В.З. Нетяженка.
 7. 19.05.17р. конференція за участю лікарів: сімейних терапевтів, гастроентерологів, хірургів, проктологів «Всесвітній день людей з запальними захворюваннями кишечника».
 8. 19.07-20.07.17р. Тренінг: компанія «Ловерна» м. Київ «Сучасні технології в проведенні стерилізації, дезінфекції».
 9. 02.11.17р. – вебінар « Інструменти доказової медицини для ухвалення клінічних рішень».
 10. 08.11.17р. МОЗ конференція «Реформа медична». За участю спеціалістів галузевої медицини.
 11. 24.11.17р. – телемост «Раціональне використання антибіотиків у сучасному світі».
 12. 16.12.2017р. – конференція «Онлайн за допомогою Інтернету»:

Семінари і конференції проводили найдосвідченіші фахівці та науковці України.

 

Одним з важливих напрямів роботи лікарні є популяризація сучасних методів діагностики і лікування, висвітлення актуальних питань у галузі охорони здоров’я серед населення області.

З цією метою фахівцями лікарні у 2017 році здійснено:

-           75 виступів на телебаченні (88 у 2016 році);

-           28 виступів на радіо (27 у 2016 році);

-           47 публікації у пресі та медичних сайтах (44 у 2016 році).

 

Продовжується робота по оновленню сайту лікарні і офіційної сторінки Facebook для забезпечення цілодобового надання інформації населенню щодо новітніх технологій лікарні, актуальних питань галузі охорони здоров’я.

 

У червні 2017 році Комісією МОЗ України проведено експертизу відповідності стандартам державної акредитації Херсонської обласної клінічної лікарні. За підсумками Головною акредитаційною комісією МОЗ України підтверджено вищу категорію обласній клінічній лікарні та гарантію високої професійної діяльності закладу.

 

 

Теги: